ReadyPlanet.com
dot dot
การออกแบบบ้านเพื่อลดผลกระทบน้ำท่วม article
การออกแบบบ้านเพื่อลดผลกระทบน้ำท่วม
รูปแบบบ้าน    
การถมดิน  
Q : จะถมดินในบริเวณบ้านควรถมให้สูงเท่าไหร่

A : ในเบื้องต้นควรถมให้สูงกว่าระดับถนนด้านหน้าบ้าน 50-60 ซม. แต่ถ้าให้ดีควรดูระดับที่น้ำเคยท่วมว่าสูงเท่าไรถ้าที่ดินมีบริเวณไม่แคบเกินไป ก็ควรถมชั้นที่ 2 ให้ระดับดินถมสูงกว่าระดับแรกอีก 50 ถึง 60 ซม. เฉพาะบริเวณตัวบ้าน ดังนั้นเมื่อปลูกบ้านใหม่ระดับพื้นชั้นล่าง จะสูงกว่าระดับดินถมชั้นที่ 2 อีก 50 ซม. รวมๆ แล้วระดับพื้นชั้นล่างจะสูงกว่าถนนหน้าบ้านประมาณ 150-170 ซม.
ระดับพื้นบ้าน  
Q : ระดับพื้นบ้านต้องมีการยกพื้นชั้นล่างให้สูงกว่าระดับดินที่เราถมไปอีกเท่าไร

A : ยกอีกอย่างน้อย 0.50-1.20 เมตร ครับขึ้นอยู่กับขนาดของตัวบ้านและสัดส่วนรูปแบบภายนอกบ้านด้วย
จำนวนชั้นของบ้าน  
Q : จำนวนชั้นของบ้านจะสร้างกี่ชั้นดี จากเดิมที่เคยเป็นชั้นเดียวหรือสองชั้น

A : อาจพิจารณาเพิ่มเป็นสองชั้นครึ่งหรือสามชั้นเพื่อให้มีพื้นที่บ้านชั้นบนๆ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นก็เป็นได้ครับ
ระบบการก่อสร้าง    
ระบบโครงสร้างใต้ดิน  
Q : ระบบโครงสร้างใต้ดินตอกเสาเข็มแบบไหนดี่

A : ควรจะตอกหรือใช้เสาเข็มเจาะ ขนาดและความลึกตามที่วิศวกรเป็นผู้ทำรายการคำนวณ เพื่อลดปัญหาการทรุดตัวของบ้านในระยะยาว รวมทั้งควรเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างในส่วนฐานราก คานคอดิน ไม่ควรใช้เข็มสั้นที่อาจเกิดการทรุดอย่างรวดเร็ว
ควรใช้ระบบก่อสร้างแบบไหนดี  
Q : ควรใช้ระบบการก่อสร้างแบบไหนดี

A : แนะนำเป็นระบบ (ON BEAM) โครงสร้างพื้นวางบนคานและเสาเข็มทั้งหมด เพราะถ้าใช้ระบบวางบนดินอาจเกิดการทรุดได้ง่ายมากครับ
ระบบผนังทำแบบไหนดี  
Q : ระบบผนังทำแบบไหนดี

A : ระบบผนังที่ใช้กันทั่วไปก็จะมี แบบแผ่นสำเร็จรูปจะมีข้อเสียตรงเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กถ้าโดนน้ำเป็นเวลานานเหล็กด้านในอาจเกิดเป็นสนิมได้, แนะนำว่าควรเป็นผนังก่ออิฐมอญหรืออิฐมวลเบาแล้วฉาบปูนทาสี
วัสดุทั่วไป    
วัสดุพื้นชั้นล่าง  
Q : วัสดุพื้น ชั้นล่างควรใช้อะไรดี

A : การเลือกวัสดุปูพื้นบ้านชั้นล่างควรเลือกใช้หินประเภทต่างๆ หรือกระเบื้องมากกว่าไม้ ปาร์เก้และไม้ลามิเนตครับ เพราะจะมีความแข็งแรงทนทานจากน้ำท่วมขังนานๆ หรือน้ำกัดเซาะได้ดีกว่าไม้ทุกชนิด
วัสดุผนังชั้นล่าง  
Q : วัสดุผนัง ชั้นล่างควรใช้อะไรดี

A : ควรเลือกใช้ผนังก่ออิฐฉาบปูนมากกว่าผนังไม้รวมทั้งหลีกเลี่ยงการตกแต่งประดับผนังชั้นล่างด้วยวัสดุไม้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียหายครับ
วัสดุฝ้าเพดานแบบไหนดี  
Q : วัสดุฝ้าเพดานแบบไหนดี

A : วัสดุฝ้าเพดานยังสามารถใช้วัสดุก่อสร้างแบบเดิมๆ ที่มีการก่อสร้างโดยทั่วไปได้ แต่อาจพิจารณางานทาสีเป็นชนิดทาภายนอกทั้งหมดในพื้นที่มีน้ำท่วมสูง เพราะมีความทนทานกว่าสีชนิดทาภายใน
ระบบไฟฟ้า    
วงจรไฟฟ้า  
Q : ระบบวงจรไฟฟ้าควรแยกวงจรอย่างไร

A : ควรแยกวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าแต่ละชั้นออกจากกันอย่างสิ้นเชิงทั้งในแง่ของการติดตั้งและความละเอียดของวงจร เช่น แยกวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง วงจรเต้ารับไฟฟ้า วงจรระบบปรับอากาศ และวงจรเครื่องทำน้ำอุ่น แยกวงจรควบคุมออกเป็นชั้นๆ และเป็นส่วนๆ ตามลักษณะการใช้งาน เพื่อความยืดหยุ่นในการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากกัน
ระบบสายไฟ  
Q : ระบบสายไฟฟ้าชั้นล่างเดินอย่างไร

A : ควรเดินสายเมนไฟฟ้าประเภททนน้ำหรือฉนวน 2 ชั้น (NYY) หรือสาย THW เดินลอยจากชายคาชั้นบนไปยังยอดเสาไฟฟ้า เพื่อความมั่นในใจการใช้งานขณะน้ำท่วม รวมทั้งการเดินสายโทรศัพท์ในบ้านก็ต้องพิจารณารูปแบบและตำแหน่งเชื่อมต่อที่มีความเสี่ยงจากน้ำท่วมน้อยที่สุดครับ
ระบบการติดตั้งปลั๊ก  
Q : ระดับการติดตั้งปลั๊กและสวิทช์บ้านชั้นล่างควรสูงเท่าไร

A : ระดับที่มีความเสี่ยงจากน้ำท่วมถึง ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ในระดับต่ำใกล้พื้น 30-40 ซม. แบบเดิม ควรติดตั้งสูงจากระดับพื้นประมาณ 1.10 ถึง 1.20 เมตรเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายของอุปกรณ์จากน้ำท่วมขังครับ
ระบบประปา    
แนวทางการเดินระบบประปา  
Q : แนวทางการเดินระบบประปาควรแยกอย่างไร

A : ควรแยกการควบคุมแต่ละชั้นออกจากกันเช่นเดียวกับระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะชั้นล่างๆ ตัวท่อไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำดีหรือท่อน้ำโสโครกควรติดตั้งแบบเดินลอยสูงจากพื้นประมาณ 0.40-0.50 เมตร เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและซ่อมแซมทั้งขณะน้ำท่วมและช่วงปกติครับ ควรติดตั้งท่ออากาศในท่อน้ำโสโครกให้ครบทุกจุดและวางให้ปลายท่ออากาศสูงพ้นระดับน้ำท่วมอย่างเพียงพอ เพื่อรักษาสภาพการใช้งานให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและน้ำท่วมครับ
การติดตั้งปั๊ำมน้ำ  
Q : การติดตั้งปั๊มน้ำควรติดตั้งหนีน้ำท่วมอย่างไร

A : ควรติดตั้งสูงจากระดับพื้นชั้นล่างอย่างน้อย 0.50 เมตรหรือเหนือระดับน้ำท่วมขังเพื่อให้ระบบประปายังใช้งานได้เป็นปกติตลอดเวลาขณะน้ำท่วม และยังลดความเสี่ยงจากความเสียหายของอุปกรณ์ปั๊มน้ำครับ
การติดตั้งถังเก็บน้ำ  
Q : การติดตั้งถังเก็บน้ำหนีน้ำท่วมอย่างไร

A : การติดตั้งถังเก็บน้ำควรหลีกเลี่ยงการใช้แบบฝังดินเพื่อป้องกันน้ำท่วมไหลเข้าสู่ถังเก็บน้ำ ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำสําเร็จรูปแบบวางตั้งพื้นจะมีความเสี่ยงจากน้ำท่วมไหลย้อนเข้าไปตามรอยต่อฝาถังได้ดีกว่า เนื่องจากระดับฝาถังจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำท่วมขังมากกว่าการติดตั้งถังแบบฝังดินครับ
ระบบท่อระบายน้ำ  
Q : ระบบท่อระบายน้ำควรทำอย่างไร

A : ควรพิจารณาจัดทําพื้นที่เก็บกักน้ำหรือ Sump Area เพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ำในจุดที่ต่ำที่สุดของท่อระบายน้ำภายในบ้านและเตรียมการติดตั้งปั๊มน้ำขนาดเล็ก (ไดรโว่) เพื่อการสูบน้ำท่วมขังออก จะช่วยแก้ปัญหาจากสภาพน้ำท่วมขังในบริเวณบ้านได้ระดับนึง
ระบบปรับอากาศ    
ระบบปรับอากาศ  
Q : ระบบปรับอากาศ การจัดวางอุปกรณ์ปรับอากาศที่ใช้งานในบ้านควรวางอย่างไร

A : การจัดวางในทุกชั้นไม่ควรวางคอยล์ร้อนหรือคอนเดนเซอร์ไว้ที่ระดับพื้นดิน อย่างน้อยควรติดตั้งที่ระดับพื้นชั้นสองหรือติดตั้งบนขาตะแกรงเหล็กที่รับน้ำหนักตัวเครื่องได้ในระดับพื้นชั้นสองขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายของอุปกรณ์จากน้ำท่วมขัง
เฟอร์นิเจอร์    
เฟอร์นิเจอร์  
Q : การเลือกใช้งานเฟอร์นิเจอร์ในชั้นล่างหรือชั้นที่มีความเสี่ยงจากน้ำท่วม ควรเลือกแบบไหน

A : ควรหลีกเลี่ยงเฟอร์นิเจอร์แบบ Built-in หรือควรเป็นรูปแบบที่สามารถถอดประกอบได้ หรือหากจําเป็นควรหลีกเลี่ยงการออกแบบให้ตัวเฟอร์นิเจอร์ Built-in ยาวจรดพื้น ควรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวเพื่อความสะดวกในการขนย้ายและสามารถห่อหุ้มเฟอร์นิเจอร์ด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันน้ำได้สะดวก
งานรั้วรอบบ้าน    
งานรั้วรอบบ้าน  
Q : การออกแบบรั้วรอบบ้านควรเป็นรูปแบบไหนและใช้ระบบในการก่อสร้างแบบไหน

A : การออกแบบรั้วคงต้องให้สามารถเป็นตัวป้องกันน้ำท่วมได้เป็นด่านแรกของบ้านแนะนำระบบหล่อในที่ มีการตอกเสาเข็ม ก่อผนังถ้าให้ดี เป็นก่ออิฐเต็มแผ่นเลยและฉาบทั้งด้านนอกและด้านใน ส่วนรูปแบบก็เป็นผนังทึบด้านล่างความสูงให้สามารถกันน้ำท่วมได้ส่วนด้านบนก็อาจเป็นรั้วโปร่งสลับบ้างก็ได้ลมจะได้พัดผ่านสะดวกHome's tips

แนวทางการก่อสร้างอาคารป้องกันแผ่นดินไหว article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 5 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 4 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 3 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 2 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 1 article
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย article
น่ารู้...น่าคิด...ก่อนตัดสินใจ...แต่ง!!!
7 เคล็ดลับ สวยเลือกได้แด่บ้านในฝัน
แต่งบ้านให้อบอุ่นด้วยพลังธาตุ article
การพิจารณาเลือกแบบบ้าน ให้เหมาะสมกับที่ดิน article
สไตล์บ้านต่างๆ ที่มีความนิยมในการนำมาออกแบบบ้าน article
แบบบ้านคลาสสิค (Classic Home Style) article
แบบบ้านร่วมสมัย (Contemporary Style) article
แบบบ้านสมัยใหม่ (Modern Style) article
แบบบ้านโอเรียลทอล (Oriental Style) article
แบบบ้านไทยประยุกต์ (Thai Style) article
ไม้มงคล 9 ชนิด ที่ใช้ในการยกเสาเอก
ทำอย่างไรไม่ให้ความร้อนเข้าบ้าน
ทำอย่างไรให้ลมพัดเข้าบ้าน
Q&A ชุดคำถาม-คำตอบบ้านหลังน้ำท่วม articledot
รวมเว็บธนาคารที่สนับสนุน
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
Newsletter

dot


sahasutha
บริษัท เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านสามชั้น
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด (Alive-House Co.,Ltd)<
ที่อยู่ :  เลขที่ 274/5-7 ซอยลาดพร้าว122 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2542-2955-6 แฟกซ์. 0-2542-2236