ReadyPlanet.com
dot dot
กระทรวงพลังงาน มอบรางวัลฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน article

กระทรวงพลังงาน มอบรางวัลฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน

     ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาคารที่เป็นที่พักอาศัย และอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ที่มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงถึง 67,000 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านบาท ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลากขึ้น โดยเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเชิงรุก เพื่อกระตุ้นให้ผู้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ผู้ก่อสร้างอาคาร รวมถึง เจ้าของอาคารที่เป็นที่พักอาศัย และอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ได้ตระหนักถึงปัญหาการใช้พลังงาน เป็นการช่วยเสริมสร้างการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเพื่อเป็นการช่วยในการประหยัดพลังงานให้แก่อาคาร และประเทศชาติมากยิ่งขึ้น

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก พร้อมมอบฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงานบ้านและอาคาร โดยมี ดร.ณอคุณ สิทธิพงษ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดของโครงการ ณ The Synergy Hall ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

ดร.ณอคุณ สิทธิพงษ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน

     คุณ วิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด และคุณ พัลลภ จันทรดิลกรัตน์ วิศวกรประจำบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัลบ้านอนุรักษ์พลังงานจากปลัดกระทรวงพลังงาน โดยรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลดี 1 รางวัลและดีมากอีก 1 รางวัล ประจำปี 2554 รับรางวัลในนามบริษัท สหสุธา จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด)
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ รับมอบรางวัล ฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ รับมอบรางวัล

คุณพัลลภ จันทรดิลกรัตน์ รับมอบรางวัล ฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน
คุณพัลลภ จันทรดิลกรัตน์ วิศวกรประจำบริษัทฯ รับมอบรางวัล


ผู้รับฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2554
 

สำหรับแบบบ้านที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้
   1. คุณกาญจนา จิรอำนวย แบบบ้าน STE-212 (AH-212) ปลูกสร้างที่พัฒนาการ กรุงเทพ ได้รับ "รางวัลดีมาก"
   2. คุณวินัย จิรอำนวย แบบบ้าน STE-213 (AH-213) ปลูกสร้างที่พัฒนาการ กรุงเทพ ได้รับ "รางวัลดี"

 
รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2554 ระดับดีมาก

ฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2554 ระดับดี

 
 วันที่ 6 ก.ค 54ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บ.อะไลฟ์เฮ้าส์ เข้าร่วมในงาน รับสร้างบ้าน Home Builder Focus 2016
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมเปิดงาน "HOME BUILDER FOCUS 2015"
โฮม บิลเดอร์ โฟกัส 2014 รับสร้างบ้านไม่เพียงแค่รับสร้างบ้าน
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมเปิดงาน "HOME BUILDER FOCUS 2014"
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมเปิดงาน "HOME BUILDER EXPO 2013"
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมงานทำบุญที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน 2013 article
คุณวิบูล ร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน 2012
ตัวแทนจาก นิตยสารโกลบอล บิสซิเนส เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด article
ตัวแทนจาก หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ แก่คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด article
ตัวแทนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด article
ตัวแทนจาก ธนาคารกรุงเทพ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน article
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด article
คุณในบูญ พรวศิน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร D&D มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ article
เคาะแล้ว "ราคากลางซ่อมบ้าน" จับตาเทรนบ้าน หลังน้ำท่วม article
เลือกตั้งนายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านชุดใหม่ วาระปี 2555-2556 article
สมาคมธูรกิจรับสร้างบ้าน จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ร่วมประชุม 5 หน่วยงาน กับ สคบ. จัดทำราคากลางการซ่อมแซมบ้านจากปัญหาอุทกภัย article
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมสนทนาในรายการโต๊ะข่าว สคบ. article
ประมวลภาพผู้โชคดีในงาน "รับสร้างบ้าน 2011" article
งานรับสร้างบ้าน 2011 สรุปโกยยอด 2,900 ล้านบาท ถล่มทลายเกินคาด บ้าน 2.5 – 5 ล้าน ได้รับความนิยมสูงสุด article
มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการสร้างบ้านด้วย...รอยยิ้ม article
ภาพบรรยากาศ งานรับสร้างบ้าน 2011- 4G HOME article
สมาคมเปิดงานรับสร้างบ้าน 2011 article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดงานแถลงข่าวงานรับสร้างบ้าน 2011 article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้จัดงานทำบุญครบรอบ 7 ปี article
สมาคมรับสร้างบ้าน จัดสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ Decoding Cost: ถอดรหัสสกัดต้นทุนแพง article
อยากได้บ้านจะสร้างหรือจะซื้อ article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มอบแบบบ้าน 30 แบบในโครงการสร้างบ้าน..ด้วยรอยยิ้ม article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ article
โปรโมชั่นพิเศษจากอะไลฟ์เฮ้าส์ article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มอบรางวัลรถยนต์นิสสันมาร์ชให้แก่ผู้โชคดี article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มอบแบบบ้านโครงการ สร้างบ้านด้วย...รอยยิ้ม article
ภาพบรรยากาศงาน “รับสร้างบ้าน Focus 2011” article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดสัมมนาเรื่องคุณภาพมาตรฐานที่สากลยอมรับ (ISO) article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดสัมมนาเรื่องการจดลิขสิทธิ์แบบบ้าน article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดโครงการ MATCHING จับคู่ทางธุรกิจ article
ธนาคารกสิกรไทยเข้าพบนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อหารือด้านการพัฒนาบริการ Home Virtual Expert article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมเสวนา โดย คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมฯ article
สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย article
รับสร้างบ้านเร่งยกระดับมาตรฐาน รุกตั้งศูนย์ข้อมูลฯ เน้นการพัฒนาด้านข้อมูลและงานวิจัย article
นานาทรรศนะ ร่วมฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วย Big Idea article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดกิจกรรม "จับคู่ทางธุรกิจ" ดึง 69 บริษัทสมาชิกสมาคมเปิดโมเดลธุรกิจใหม่
สมาคมฯ รับสร้างบ้านชี้ดอกเบี้ยขึ้นไม่กระทบธุรกิจ
รับสร้างบ้าน 2010 คว้า 2,200 ล้าน บ้าน 2.5-5 ล้าน ฮ๊อต!!
'Trend & Beyond' Marketing ปิดยอด 'จอมยุทธ์' รับสร้างบ้าน 2010
เทรนด์สร้างบ้านใหม่เลขที่เดิม 3 ชั้นมาแรง – ที่ดินมูลค่าเพิ่ม
Matching อีกก้าวย่างของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน 2010 โอกาสทองช้อปของถูก
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล HBA Bowling Contest 2010
ภาพบรรยากาศภายในงาน "รับสร้างบ้าน 2010 - Trend & Beyond" article
บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด เข้าร่วมออกบูธ ในงาน รับสร้างบ้าน 2010 article
โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลดสูงสุด 5% จากอะไลฟ์เฮ้าส์
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สวัสดีปีใหม่ 2553 กองบรรณาธิการข่าวอสังหาฯ article
บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด เข้าร่วมออกบูธ ในงาน Home Builder Focus 2009
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เดินทางดูงาน ที่ เมืองดูไบ ... articledot
รวมเว็บธนาคารที่สนับสนุน
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
Newsletter

dot


sahasutha
บริษัท เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านสามชั้น
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด (Alive-House Co.,Ltd)<
ที่อยู่ :  เลขที่ 274/5-7 ซอยลาดพร้าว122 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2542-2955-6 แฟกซ์. 0-2542-2236