ReadyPlanet.com
dot dot
แบบบ้านไทยประยุกต์ (Thai Style) article
Thai Style
เป็นสไตล์ บ้านที่เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากแบบแผนบ้านเรือนไทยในอดีต ไม่ว่าจะเป็นแบบเรือนไทยภาคกลาง แบบเรือนไทยภาคเหนือ แบบเรือนไทยภาคอีสาน และแบบเรือนไทยภาคใต้ โดยนำมาปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ เอาเอกลักษณ์เด่นๆ ของบ้านแต่ละภาค มาประยุกต์ให้เข้ากับความเป็นอยู่และการใช้สอยในปัจจุบัน แต่ยังคงมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งการประยุกต์นั้นทำได้ 2 ลักษณะ คือ
      1. การประยุกต์จากพื้นที่ใช้สอย ของบ้านเรือนไทยการประยุตก์จากพื้นที่ใช้สอย ของบ้านเรือนไทย เป็นการนำเอาลักษณะการวางผังอาคาร ที่เป็นลักษณะของเรือนไทย เช่นการแยกเรือนโดยมีชานระเบียงหรือสวนกลางบ้านเป็นส่วนเชื่อมระว่างพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ภายในบ้าน ซึ่งการแยกพื้นที่ใช้สอยออกจากกันโดยมีพื้นที่โล่ง เช่น ระเบียง ชาน หรือสวนกลางบ้านเป็นส่วนเชื่อมนั้น ทำให้พื้นที่ใช้สอยแต่ละส่วนของบ้านนั้น สามารถเปิดช่องแสงหรือเปิดช่องหน้าต่างได้มากขึ้น ทำให้เปิดมุมมองสู่ธรรมชาติของสวนกลางบ้นาหรือชานกลางบ้าน รวมถึงการเปิดพื้นที่การรับลมธรรมชาติได้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง และทำให้เกิดเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไทย ที่มีความเหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเราด้วย
      2. การประยุกต์จากรูปแบบ ที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนไทย การประยุกต์จากรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์นั้นเป็นการนำเอาเอกลักษณ์ต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมไทยที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น หลังคาที่มีลักษณะทรงหลังคาสูงชัน ซึ่งมีผลในการระบายน้ำฝนได้ดี และการระบายความร้อนใต้หลังคา การมีชายคาหลังคาล่างที่ยื่นชายคามากทำให้มีการกันแดดกันฝนได้ดี
การนำเอาลักษณะของฝาปะทนมาประยุกต์ กับผนังในส่วนภายในหรือภายนอกในบางส่วนทำให้มี่กลิ่นไอในความเป็นไทย การนำลักษณะของเท้าแขน มาประยุกต์กับการออกแบบบ้าน ในส่วนชายคาภายนอกทำให้เกิดเส้นสายที่มีความน่าสนใจมากขึ้น การประยุกต์ในด้านรูปแบบนั้นส่วนใหญ่จะนำรูปแบบต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่มีความอ่อนช้อยหรือมีลวดลาย ต่างๆ นำมาลดทอนรายละเอียดลง ทำให้มีความทันสมัย และการดูแลรักษา ที่ง่ายมากขึ้นและเหมาะสมกับยุคสมัย
      .ในปัจจุบัน คนทั่วไป มองว่าบ้านเรือนไทยส่วนใหญ่จะเป็นเรือนไทยโบราณ แต่หากว่าสถาปนิกผู้ออกแบบบ้านนั้นสามารถนำเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาประยุกต์ทำให้ความเป็น้ไทยนั้นทันสมัยเหมาะกับวิถีชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น ก็อาจจะทำให้แบบบ้านไทยประยุกต์นั้นมีความนิยมมากขึ้น
ที่มา : หนังสือ NEW HOME Design & 41 ฺำBestsellers Vol.4Home's tips

แนวทางการก่อสร้างอาคารป้องกันแผ่นดินไหว article
การออกแบบบ้านเพื่อลดผลกระทบน้ำท่วม article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 5 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 4 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 3 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 2 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 1 article
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย article
น่ารู้...น่าคิด...ก่อนตัดสินใจ...แต่ง!!!
7 เคล็ดลับ สวยเลือกได้แด่บ้านในฝัน
แต่งบ้านให้อบอุ่นด้วยพลังธาตุ article
การพิจารณาเลือกแบบบ้าน ให้เหมาะสมกับที่ดิน article
สไตล์บ้านต่างๆ ที่มีความนิยมในการนำมาออกแบบบ้าน article
แบบบ้านคลาสสิค (Classic Home Style) article
แบบบ้านร่วมสมัย (Contemporary Style) article
แบบบ้านสมัยใหม่ (Modern Style) article
แบบบ้านโอเรียลทอล (Oriental Style) article
ไม้มงคล 9 ชนิด ที่ใช้ในการยกเสาเอก
ทำอย่างไรไม่ให้ความร้อนเข้าบ้าน
ทำอย่างไรให้ลมพัดเข้าบ้าน
Q&A ชุดคำถาม-คำตอบบ้านหลังน้ำท่วม articledot
รวมเว็บธนาคารที่สนับสนุน
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
Newsletter

dot


sahasutha
บริษัท เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านสามชั้น
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด (Alive-House Co.,Ltd)<
ที่อยู่ :  เลขที่ 274/5-7 ซอยลาดพร้าว122 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2542-2955-6 แฟกซ์. 0-2542-2236