ReadyPlanet.com
dot dot
แบบบ้านโอเรียลทอล (Oriental Style) article
Oriental Style
Oriental แปลว่า ทางตะวันออก โดยใช้เส้นแวง O ที่ใช้แบ่งเวลามาเป็นเกณฑ์วัด ซึ่งพาดผ่านกลางมหาสมุทรแปซิฟิก
ดังนั้นพอพระอาทิตย์ขึ้น มันก็จะเริ่มขึ้น ที่ญี่ปุ่น (ลูกพระอาทิตย์) แล้วเป็นเกาหลี จีน ฮ่องกง ใต้หวัน เวียดนาม ไล่มา
ถึงประเทศไทย ซึ่งเป็น Oriental ตอนปลายๆ แล้ว แต่ก็ยังได้รับอิทธิพลทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมอยู่บ้าง ดังนั้น
Oriental จึงมีความหมายสื่อไปในประเทศแถบทางภูมิภาคเอเซียตะวันออกมากกว่า
      Oriental Style จะหมายถึงเรื่องราวและรูปแบบที่เกี่ยวกับ
ชาวตะวันออก เป็นประเทศในเขตที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนที่ลงตัว สอด
คล้องกับการผสมผสานหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน ด้วยสภาพภูมิอากาศ
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อีกทั้ง คติความเชื่อในเรื่องราวของศาสนา และ
วัฒนธรรมที่หล่อหลอมและซึมซับ อยู่ในตัวจนแยกไม่ออก และเห็น
ได้ชัดจากการสื่อออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม และสัมผัสได้ จะเห็นได้
จากรูปแบบของสถาปัตยกรรมของภูมิภาคแถบเอเซีย จะมีความสอด
คล้องกับผู้อยู่อาศัย ตอบรับและแก้ปัญหาจากสภาพภูมิศาสตร์ และ
สภาพดินฟ้าอากาศ ที่หลากหลาย วัสดุและรูปแบบการประดับตกแต่ง
ใช้สอย จากวัตถุดิบของพื้นถิ่นและประเทศนั้นๆ สถาปัตยกรรมสมัย
ใหม่ที่ประยุกต์ใช้จะสื่อสารออกมาในแบบผสมผสานแต่ยังคงกลิ่น
ไอความอบอุ่นแบบ Oriental รูปแบบภายในและเครื่องเรือนที่สื่อ
ออกมาตอบสนองการใช้แล้วยังแสดงถึงวัฒนธรรมของชาติ
      โดยผ่านลวดลายที่ปรากฏลงบนเฟอร์นิเจอร์ โดย มีคติทาง
ด้านการจัดวางตามศาสตร์ความเชื่อมาเกีี่ยวข้อง และมีอิทธิพล มา
จนถึงปัจจุบัน แม้จะมีการรับเอารูปแบบอาคาร ทางตะวันตกเข้ามา
มาก แต่ความเป็น Oriental ก็ยังสามารถที่จะปรับให้เข้ากับยุคสมัย
โดยยังยึดหลักและแนวทาง ปรัชญาด้านความเชื่อ ทำให้เกิดรูป
แบบที่ เหมาะสมและลงตัวในชีวิต นั่นคือ วิถึของชาวตะวัน
ออกอย่างแท้จริง แนวทางการตกต่างแบบ Oriental สามารถสร้าง
บรรยากาศได้หลากหลาย การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และของประดับ
ตกแต่ง อาจเลือกเฟอร์นิเจอร์สไตล์จีนหรือญี่ปุ่น, สีทึบและไม่มี
ลวดลายมาก, เลือกการบุเฟอร์นิเจอร์ด้วยไผ่, ไหมสีเรียบ หรือมี
เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากธรรมชาติหรือของพื้นเมืองในรูปทรงแบบ
คลาสสิก และเสริมด้วยของประดับตกแต่ง ที่ผสมความเป็นจีน
หรือรูปแบบ ญี่ปุ่น ก็จะช่วยเสริมความเป็นบรรยากาศแบบ
Oriental ได้อย่างมาก
ที่มา : หนังสือ NEW HOME Design & 41 ฺำBestsellers Vol.4Home's tips

แนวทางการก่อสร้างอาคารป้องกันแผ่นดินไหว article
การออกแบบบ้านเพื่อลดผลกระทบน้ำท่วม article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 5 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 4 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 3 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 2 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 1 article
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย article
น่ารู้...น่าคิด...ก่อนตัดสินใจ...แต่ง!!!
7 เคล็ดลับ สวยเลือกได้แด่บ้านในฝัน
แต่งบ้านให้อบอุ่นด้วยพลังธาตุ article
การพิจารณาเลือกแบบบ้าน ให้เหมาะสมกับที่ดิน article
สไตล์บ้านต่างๆ ที่มีความนิยมในการนำมาออกแบบบ้าน article
แบบบ้านคลาสสิค (Classic Home Style) article
แบบบ้านร่วมสมัย (Contemporary Style) article
แบบบ้านสมัยใหม่ (Modern Style) article
แบบบ้านไทยประยุกต์ (Thai Style) article
ไม้มงคล 9 ชนิด ที่ใช้ในการยกเสาเอก
ทำอย่างไรไม่ให้ความร้อนเข้าบ้าน
ทำอย่างไรให้ลมพัดเข้าบ้าน
Q&A ชุดคำถาม-คำตอบบ้านหลังน้ำท่วม articledot
รวมเว็บธนาคารที่สนับสนุน
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
Newsletter

dot


sahasutha
บริษัท เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านสามชั้น
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด (Alive-House Co.,Ltd)<
ที่อยู่ :  เลขที่ 274/5-7 ซอยลาดพร้าว122 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2542-2955-6 แฟกซ์. 0-2542-2236