ReadyPlanet.com
dot dot
แบบบ้านสมัยใหม่ (Modern Style) article
Modern Style
ถ้าจะบอกถึงที่มาของอาคารแบบ Modern คงต้องย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 19 ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศในโลกตะวันตก ซึ่งระบบการผลิตในสังคมยุคนั้นกำลังเปลี่ยนผ่านจากการใช้แรงงานมนุษย์เป็นเครื่องจักรกลส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมยุคนั้นในด้านต่างๆ เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การขยายตัวของเมือง เป็นต้น ทำให้การออกแบบอาคารในยุคนั้น ซึ่งนิยมอาคารสไตล์ Neo Classic ที่เป็นการหยิบยืมองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม แบบ Classic มาใช้ เช่น บ้านที่มีเสาโรมันหรือบัวประดับตกแต่ง เป็นต้น
      ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไดซึ่งช่วงนี้้
เองกลุ่มสถาปนิก-วิศวกรหัวก้าวหน้าจึงได้เสนอรูปแบบของอาคาร
สมัยใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง อันได้กลายมาเป็น
อาคารแบบ Modern นั่นเอง
      อาคารแบบ Modern เป็นอาคารที่มีแนวคิดในการออกแบบตอบ
สนองต่อประโยชน์ใช้สอยอย่างตรงไปตรงมาและมีเหตุผล ดังวลีฮิต
ตั้งแต่ยุคนั้นที่ว่า "Form Follows Function" โดยรูปแบบของอาคาร
แบบ Modern จะลดทอนการประดับตกแต่งฟุ่มเฟือย ที่ถูกมองว่าเกิน
ความจำเป็นออกไป ทำให้ได้รูปแบบอาคารที่มีองค์ประกอบทาง
เรขาคณิต (Geometry) พื้นฐานบริสุทธิ์อันเป็นลักษณะสากล
(International Style) ซึ่งการใช้องค์ประกอบทางเรขาคณิตนี้เองที่
ทำให้ อาคารแบบ Modern แต่ละอาคารมิได้ถูกจำกัดโดยกฏเกณฑ์
แบบแผน (Order) หรือรูปแบบ (Form) ตายตัวเหมือนกับอาคาร
สไตล์อื่นๆ จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลาายรูปแบบตามความ
เหมาะสมและตามจินตนาการการออกแบบของสถาปนิก อาคาร
แบบ Modern ยังมีการใช้วัสดุอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นผลิต
จากในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม อาิทิเช่น คอนกรีต เหล็ก กระจก ทำ
ให้อาคารมีลักษณะที่โปร่ง โล่ง แตกต่างไปจากอาคารในยุคก่อน
ก่อให้เกิดอิสรภาพในการออกที่ว่าง (Space) และการจัดวางพื้นที่
ใช้งาน (Function) ของอาคาร นอกจากนี้อาคารแบบ Modern นั้น
ยังได้สะท้อนถึง Life Style และรสนิยมการอยู่อาศัยสมัยใหม่ ซึ่ง
สิ่งต่างๆ เหล่านี้เองทำให้อาคารแบบ Modern ยังคงได้รับความม
นิยมจากสังคมต่อเนื่องมาจนถึงในยุคปัจจุบัน กว่าแต่ก่อน ซึ่ง
โดยธรรมชาติของบ้านไทยนั้น ก็มีส่วนประกอบของบ้าน ที่เหมาะ
สมกับภูมิอากาศในประเทศไทยอยู่แล้ว ถ้ามีการนำจุดดีและจุด
เด่นของบ้านเรือนไทยมาประยุกต์ได้อย่างลงตัวแล้ว ก็จะทำให้
แบบบ้านไทยประยุกต์เป็นบ้านที่เหมาะกับความเป็นอยู่ของคน
ไทยได้ดีทีึ่สุดด้วย
ที่มา : หนังสือ NEW HOME Design & 41 ฺำBestsellers Vol.4Home's tips

แนวทางการก่อสร้างอาคารป้องกันแผ่นดินไหว article
การออกแบบบ้านเพื่อลดผลกระทบน้ำท่วม article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 5 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 4 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 3 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 2 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 1 article
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย article
น่ารู้...น่าคิด...ก่อนตัดสินใจ...แต่ง!!!
7 เคล็ดลับ สวยเลือกได้แด่บ้านในฝัน
แต่งบ้านให้อบอุ่นด้วยพลังธาตุ article
การพิจารณาเลือกแบบบ้าน ให้เหมาะสมกับที่ดิน article
สไตล์บ้านต่างๆ ที่มีความนิยมในการนำมาออกแบบบ้าน article
แบบบ้านคลาสสิค (Classic Home Style) article
แบบบ้านร่วมสมัย (Contemporary Style) article
แบบบ้านโอเรียลทอล (Oriental Style) article
แบบบ้านไทยประยุกต์ (Thai Style) article
ไม้มงคล 9 ชนิด ที่ใช้ในการยกเสาเอก
ทำอย่างไรไม่ให้ความร้อนเข้าบ้าน
ทำอย่างไรให้ลมพัดเข้าบ้าน
Q&A ชุดคำถาม-คำตอบบ้านหลังน้ำท่วม articledot
รวมเว็บธนาคารที่สนับสนุน
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
Newsletter

dot


sahasutha
บริษัท เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านสามชั้น
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด (Alive-House Co.,Ltd)<
ที่อยู่ :  เลขที่ 274/5-7 ซอยลาดพร้าว122 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2542-2955-6 แฟกซ์. 0-2542-2236