ReadyPlanet.com
dot dot
สไตล์บ้านต่างๆ ที่มีความนิยมในการนำมาออกแบบบ้าน article
สไตล์บ้านต่างๆ
      ในการสร้างบ้านอยู่อาศัย หรือ อาคารต่างๆ นั้น สิ่งสำคัญอันดับ
หนึ่ง ก็คงเป็นเรื่องแบบบ้าน เนื่องจากการออกแบบ้านที่ดีนั้น จะทำ
ให้ตอบสนองความเป็นอยู่ได้ดี และมีความสวยงามตามความต้อง
การของผู้ที่อยู่อาศัย ซึ่งการออกแบบบ้านนั้น สถาปนิกที่จะทำการ
ออกแบบบ้าน จะเริ่มต้นออกแบบจากประโยชน์ใช้สอยที่ผู้อยู่อาศัย
ต้องการ ประกอบกับการออกแบบรูปร่างหน้าตาให้สวยงามตาม
ประโยชน์ใช้สอยที่กำหนดนั้น โดยรูปร่างหน้าตาบ้านหรืออาคารนั้น
จะมีความต่างกันไปตามยุคสมัย และความนิยม และพัฒนารูปแบบ
เป็น สไตล์บ้านที่แตกต่างกัน

      ในอดีตรูปแบบการก่อสร้างบ้านของชาวบ้านส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยเป็นบ้านไม้ มีรูปแบบที่ออกแบบ ตามประโยชน์ใช้สอย
ตามภูมิอากาศและภูมิประเทศของแต่ละภาคของประเทศไทย ซึ่ง
รูปแบบก็มีความแตกต่างกัน ไปตามแต่ละท้องถิ่น เช่น เรือนไทย
ภาคกลาง เรือนไทยภาคเหนือ เรือนไทยภาคใต้ และเรือนไทยภาค
อีสาน แต่หลังจากที่ประเทศสยามได้มีการติดต่อกับชาวต่างชาติ ก็
ได้มีการนำรูปแบบสไตล์บ้านที่มีความแปลกแตกต่างจากแบบเรือน
ไทยเดิมๆ โดยในช่วงแรกที่มีการเผยแพร่รูปแบบสถาปัตยกรรมจาก
ต่างประเทศเข้ามานั้น ทางหลวงได้มีการจ้างสถาปนิกฝรั่งเข้ามา
ออกแบบ พระราชวังและ บ้านขุนนาง คหบดี ซึ่งทำให้รูปทรง
สถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ๆ เกิดขี้นในประเทศไทย เช่นแบบชิโน
โปรตุกิส เป็นรูปแบบฝรั่ง ผสมจีน เช่น บ้านคหบดี ตึกแถวที่ภูเก็ต
พระนครคีรี เขาวัง หรือแบบเยอรมัน เช่น พระราชวังบ้านปืน วัง
บางขุนพรหม แบบอิตาเลียน เช่น บ้านนรสิงห์ หรือแบบอังกฤษ
เช่นบ้านมนังคศิลา ซึ่งก็ล้วนแต่ เป็นรูปแบบที่นำมาจากฝรั่ง แต่มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบหลังคา และระเบียงที่นำมาจากฝรั่ง แต่มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบหลังคา และระเบียงบางส่วนให้มีประโยชน์
ใช้สอยที่เหมาะสม กับสภาพภูมิอากาศในบ้านเรา สามารถกัน
แดดกับฝนได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้มีความต่างจากสถาปัตยกรรมดั้งเดิม
ของบ้านเรือนไทย หรือสถาปัตยกรรมไทยและหลังจากได้มีการ
นำเข้ามาซึ่งสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ มากขึ้น ก็ได้มีอาชีพ
สถาปนิกเกิดขึ้นในบ้านเรา โดยในช่วงแรกก็เป็นการนำเข้า
สถาปัตยกรรมจากนักเรียนนอก ซึ่งได้นำเอารูปแบบที่ได้พบ ได้
เห็นจากเมืองนอก เข้ามาแพร่หลายมากขึ้น ทำให้เกิดการลอก
เลียนแบบผสมผสานรูปแบบให้มีความหลากหลาย พัฒนาไปตาม
ยุค ตามสมัย ต่อมาการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ได้มีการพัฒนาไปมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น จากหนังสือ วารสาร นิตยสาร หรือ ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ท การสื่อสารข้อมูลที่แพร่หลายมากขึ้นนั้น ทำให้รูป
แบบทางสถาปัตย์ของบ้านได้ มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
ความนิยม ที่มีการลอกเลียนประยุกต์และพัฒนารูปแบบไปอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดสไตล์บ้านที่มีความแตกต่างกันหลากหลายมากขึ้น
ตามแต่รากฐานและแหล่งที่มาของรูปแบบทางสถาปัตย์นั้นๆ ซึ่ง
ในที่นี้จะได้กล่าวถึง สไตล์บ้านต่างๆ ที่มีความนิยมในการนำมา
ออกแบบบ้านในบ้านเรา 7 สไตล์ดังต่อไปนี้
ที่มา : หนังสือ NEW HOME Design & 41 ฺำBestsellers Vol.4Home's tips

แนวทางการก่อสร้างอาคารป้องกันแผ่นดินไหว article
การออกแบบบ้านเพื่อลดผลกระทบน้ำท่วม article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 5 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 4 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 3 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 2 article
บัญญัติ 22 ประการ "บ้านหลังน้ำท่วม" โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ตอนที่ 1 article
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย article
น่ารู้...น่าคิด...ก่อนตัดสินใจ...แต่ง!!!
7 เคล็ดลับ สวยเลือกได้แด่บ้านในฝัน
แต่งบ้านให้อบอุ่นด้วยพลังธาตุ article
การพิจารณาเลือกแบบบ้าน ให้เหมาะสมกับที่ดิน article
แบบบ้านคลาสสิค (Classic Home Style) article
แบบบ้านร่วมสมัย (Contemporary Style) article
แบบบ้านสมัยใหม่ (Modern Style) article
แบบบ้านโอเรียลทอล (Oriental Style) article
แบบบ้านไทยประยุกต์ (Thai Style) article
ไม้มงคล 9 ชนิด ที่ใช้ในการยกเสาเอก
ทำอย่างไรไม่ให้ความร้อนเข้าบ้าน
ทำอย่างไรให้ลมพัดเข้าบ้าน
Q&A ชุดคำถาม-คำตอบบ้านหลังน้ำท่วม articledot
รวมเว็บธนาคารที่สนับสนุน
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
Newsletter

dot


sahasutha
บริษัท เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านสามชั้น
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด (Alive-House Co.,Ltd)<
ที่อยู่ :  เลขที่ 274/5-7 ซอยลาดพร้าว122 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2542-2955-6 แฟกซ์. 0-2542-2236