ReadyPlanet.com
dot dot
สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
อัพเดต: 16/05/2556

1.บัญชี-ธุรการ จำนวน 1  อัตรา
2.จัดซื้อ-ธุรการ จำนวน 1  อัตรา
3.เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย จำนวน 1  อัตรา
4.เจ้าหน้าที่เขียบแบบ จำนวน -  อัตรา
5.โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อาคาร จำนวน 4  อัตรา
6.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน -  อัตรา
7.ผู้รับเหมาก่อสร้าง จำนวน -  อัตรา


 


 

1)ตำแหน่ง : บัญชี-ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน :งานประจำ


รายละเอียดงาน
:
- งานธุรการและบัญชีเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
2. มีอายุ 23 ปี ขึ้นไป หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระทางการทหารแล้ว
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
4. มีบุคลิกดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
5. มีค่าล่วงเวลา(OT.) โบนัส เบี้ยขยัน ประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน
6.ควรมีใบผ่านงาน และใบผ่านการอบรม มาแสดงด้วย

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- ระดับศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
- ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
- อายุ 23 - 45 ปี
- อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

เงินเดือน: 13,000 ถึง 16,000 บาท

สวัสดิการ: เงินเดือน , OT , โบนัส ,เบี้ยขยัน ตามกฎหมายแรงงาน ,ประกันสังคม 
 


 2) ตำแหน่ง : จัดซื้อ-ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน:งานประจำ

รายละเอียดงาน :
- งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ และประสานงานในการซื้อวัสดุก่อสร้าง เปรียบเทียบราคา ทำใบขอซื้อ ติดต่อร้านค้า

 
สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
2. มีอายุ 23 ปี ขึ้นไป หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระทางการทหารแล้ว
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องก้บงานก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
4. มีบุคลิกดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
5. มีค่าล่วงเวลา(OT.) โบนัส เบี้ยขยัน ประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน
6. ควรมีใบผ่านงาน -ใบผ่านการอบรม มาแสดง

คุณสมบัติเพิ่มเติม
:
- ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
- ประสบการณ์ : 3 ถึง 5 ปี
- อายุ : 23 ถึง 45 ปี
- อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง))

เงินเดือน :
13,000 ถึง 16,000 บาท

สวัสดิการ :เงินเดือน , OT , โบนัส ,เบี้ยขยัน ตามกฎหมายแรงงาน ,ประกันสังคม 
 
 3) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน:งานประจำ

รายละเอียดงาน :
1. รับการติดต่อจากลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ ทั้งทาง call in และ walk in สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านได้อย่างถูกต้อง
2. ออกไปพบลูกค้าเพื่อเสนอแบบมาตรฐาน แนะนำแบบ หรือแก้ไขแบบเบื้องต้นที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้
3. รับฟังการปรับแก้แบบจากลูกค้า วิเคราะห์ กับทีมสถาปนิก และวิศวกร แก้ไขแบบเบื้องต้นตามความต้องการขอลูกค้าได้
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet, E-mail หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเสนอแบบลูกค้าได้ และทำงานเอกสารของบริษัทฯได้
5. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคงานก่อสร้าง เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับบ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (หากมีรถยนต์ส่วนตัว จะสามารถเบิกค่าน้ำมันได้เมื่ออกไปพบลูกค้า)
 
สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- มีบุคลิก หน้าตาดี มี ใจรักการบริการ มี SERVICE MIND ชอบการพบปะพูดคุย
- ชาย หรือ หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป (ถ้าเป็นชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว)
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- ถ้ามีประสบการณ์ และมีความชำนาญในงานขายบ้าน และงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ งานบ้าน อาคาร คอนโด และงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นผู้มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และร่าเริงอยู่เสมอ
-ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ รู้จักเส้นทางใน กทม.พอสมควร

คุณสมบัติเพิ่มเติม
:
- ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
- ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
- อายุ : 26 ปีขึ้นไป
- อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง))

เงินเดือน :
13,000 ถึง 16,000 บาท

สวัสดิการ :เงินเดือน , OT ,เบี้ยขยัน, โบนัส ,ตามกฎหมายแรงงาน ,ประกันสังคม, ค่าน้ำมัน, ค่าคอมมิชชั่น


4) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
จำนวน - อัตรา
ลักษณะงาน :งานประจำ

รายละเอียดงาน :
- เขียนแบบงานบ้านพักอาศัย 2-3 ชั้น

 

 สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. เขียนแบบบ้าน อาคาร โดยใช้โปรแกรม Auto CAD, 3D , Sketch-up หรือ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ ที่ทันสมัยกว่า
2. มีประสบการณ์ และความชำนาญในงานเขียนแบบ
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- ระดับการศึกษา : ปวส. ถึง ปริญญาตรี
- อายุ 23 ถึง 45 ปี
- อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

เงินเดือน :  13,000 ถึง 18,000 บาท

สวัสดิการ :เงินเดือน , OT ,เบี้ยขยัน โบนัส ,ตามกฎหมายแรงงาน ,ประกันสังคม


5) ตำแหน่ง : โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อาคาร
จำนวน 4 อัตรา
ลักษณะงาน :งานประจำ

รายละเอียดงาน :
- จัดลำดับขั้นตอนงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างหน้างาน ให้เป็นไปตามแบบ และแผนงานที่ถูกต้อง และปลอดภัย
- เคลีย์แบบ ถอดแบบปริมาณงาน และประมาณราคางานก่อสร้างได้
- สามารถติดต่อประสานงานหน้างาน กับเจ้าของบ้านได้
- Service Mind มีความอดทนและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์, จักรยานยนต์
-หากมีประสบการณ์ ควรมีใบผ่านงานมาแสดง

 

 สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป
2. มีอายุ 24 ปี ขึ้นไป สถานภาพโสต พ้นภาระทางการทหารแล้ว
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
4. มีที่พัก นอนในหน่วยงานได้ฟรี
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
6. มี OT. เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าน้ำมัน ค่าโทร.ประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน
7.ให้นำใบผ่านงานมาแสดงด้วย
8.หากมีทีมงานก่อสร้างบ้าน และอาคารฝีมือดีจะได้รับพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
- ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- เพศชาย
- อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

เงินเดือน :  12,000 ถึง 20,000 บาท

สวัสดิการ :เงินเดือน , OT , เบี้ยเลี้ยง,เบี้ยขยัน,โบนัส ,ตามกฎหมายแรงงาน ,ประกันสังคม,ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์
 


6) ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงาน :งานประจำ

รายละเอียดงาน :
- รับ-ส่งเอกสารของบริษัท
- ขับรถยนต์ และรถจักรยนต์ส่งของตามหน่วยงานก่อสร้าง
- ตรวจ/นับ เช็คของเข้า-ออกจากหน่วยงานก่อสร้าง Office ได้
- ตรวจเช็คเครื่องยนต์ ดูแลรักษา/ทำความสะอาดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้
- ช่วยงานเอกสาร Office ขั้นพื้นฐานได้
-หากเคยผ่านงานมา ต้องมีใบผ่านงานมาด้วย

สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. จบการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
2. มีอายุ 26 ปี ขึ้นไป พ้นภาระทางการทหารแล้ว
3. รู้จักเส้นทางการเดินทางในกทม. เส้นทางลัดต่างๆได้เป็นอย่างดี
4. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
5. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการเป็นพนักงานที่ดี
7. มี OT. เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง โบนัส ประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน
8. มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี
9.ควรมีใบผ่านงานมาแสดง
10.มีที่พักแถวหน้ารามฯ หรือบางกะปิ หรือลาดพร้าว
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- ระดับการศึกษา: ม.6 ขึ้นไป
- ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
- อายุ : 25 - 35 ปี
- เพศชาย
- อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
 
เงินเดือน : 10,000 ถึง 12,000 บาท

สวัสดิการ
:เงินเดือน , OT , โบนัส ,ตามกฎหมายแรงงาน ,ประกันสังคม,เบี้ยเลี้ยง,เบี้ยขยัน


7) ตำแหน่ง : ผู้รับเหมาก่อสร้าง
จำนวน - อัตรา
ลักษณะงาน: งานประจำ

รายละเอียดงาน :
- รับเหมาค่าแรงงานก่อสร้งอาคาร บางส่วนหรือทั้งหลัง หรือ ทั้งค่าของและค่าแรงบางส่วน หรือ เหมาเฉพาะส่วนที่มีความชำนาญ และมีบุคลากรพร้อมรับงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
คุณสมบัติที่ต้องการ
- ฝีมือดี มีคุณภาพ
- บอกได้
- ฝึกได้
- แก้ไขงานได้
- ตรงต่อเวลา
- ติดต่อได้สะดวก
- ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

ข้อมูลที่ท่านควรระบุ

1. ต้องการรับเหมางานประเภทใดบ้าง
2. ที่อยู่ปัจจุบัน
3. หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ
4. สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ยกตัวอย่างงานที่เคยรับเหมา รับกับบริษัทใด และตัวอย่างสัญญา
6. ยกตัวอย่างราคาค่าแรงที่ท่าทำได้ เช่น งานคอนกรีต กี่บาทต่อคิว งานเหล็กเสริมกี่บาทต่อกิโล งานปูกระเบื้องที่บาทต่อตารางเมตร
7. จำนวนคนงานที่จัดหาได้
8. เงื่อนไขที่ท่านต้องการจากทางบริษัทฯ

วิธีการสมัคร
สามารถสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (พร้อมหลักฐานการสมัครงาน) หรือโทรสอบถาม
คุณศุภวัช  กระจิบทอง / ฝ่ายบุคคล
โทร. 02-542-2955-6 ต่อ 103 มือถือ 086-320-4941
E-mail : info@sahasutha.com
สามารถส่งข้อมูลของท่านมาตามที่อยู่
บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด 274/5-7 ซ.ลาดพร้าว 122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 

เอกสารในการรับสมัครผู้รับเหมา (เฉพาะค่าแรง)
สำหรับนิติบุคคล
1.หนังสือรับรองบริษัท
2.Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ของบริษัท และ/หรือ ของเจ้าของ)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของเจ้าของ)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของเจ้าของ)
5. ภพ.20 , ภพ.01
6.ผลงาน (รูปถ่ายผลงาน/สัญญาเดิมที่เคยทำ)

 สำหรับบุคคลธรรมดา
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ผลงาน (รูปถ่ายผลงาน/สัญญาเดิมที่เคยทำ)

เอกสารในการรับสมัครผู้รับเหมา (ทั้งค่าของและค่าแรง)
สำหรับนิติบุคคล
1.หนังสือรับรองบริษัท
2.Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ของบริษัท และ/หรือของเจ้าของ)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของเจ้าของ)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของเจ้าของ)
5.ภพ.20 , ภพ.01
6.ผลงาน (รูปถ่ายผลงาน/สัญญาเดิมที่เคยทำ)

สำหรับบุคคลธรรมดา
1.Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.ผลงาน (รูปถ่ายผลงาน/สัญญาเดิมที่เคยทำ)

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- ระดับการศึกษา: ปวช. ขึ้นไป
- อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร
 
เงินเดือน: ตามตกลง

สวัสดิการ
:เงินเดือน , OT ,เบี้ยขยัน โบนัส ,ตามกฎหมายแรงงาน ,ประกันสังคม
 


ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

วิธีการสมัคร :
1. รับสมัครผ่านทาง E-mail : alivehouse_builder@yahoo.com
2. ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์
(ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการสมัคร กรอกข้อมูล แล้วส่งมา)
          หรือ
3. สมัครด้วยตนเอง

 ติดต่อ: คุณศุภวัช เมธาวุฒิคุณ - ฝ่ายบุคคล
บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

274/5-7 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แยก 26 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง (รามคำแหง 65 ) กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-5422691-2 แฟกซ์ : 02-5422236
เวลา 08.00 - 17.00 น.

อี-เมล์ : alivehouse_builder@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.alive-house.com

คลิกดูแผนที่

 หมายเหตุ
สามารถเดินทางมาได้ 2 เส้นทาง
1. ถนนรามคำแหง (เข้า ซอย.รามคำแหง 65)
2. ถนนลาดพร้าว (เข้า ซอย.ลาดพร้าว 122)
  ** สามารถนั่งรถมอเตอร์ไซต์เข้ามาที่แยก 26 (ข้างปั้มบางจาก)dot
รวมเว็บธนาคารที่สนับสนุน
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
Newsletter

dot


sahasutha
บริษัท เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านสามชั้น
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด (Alive-House Co.,Ltd)<
ที่อยู่ :  เลขที่ 274/5-7 ซอยลาดพร้าว122 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2542-2955-6 แฟกซ์. 0-2542-2236