ReadyPlanet.com
dot dot
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดกิจกรรม "จับคู่ทางธุรกิจ" ดึง 69 บริษัทสมาชิกสมาคมเปิดโมเดลธุรกิจใหม่


 

       สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดโมเ้ดลธุรกิจใหม่จัด
กิจกรรม "จับคู่ทางธุรกิจ" เปิดโอกาสกลุ่มบริษัทรับสร้าง
บ้านได้พบปะผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง คาดช่วยกลุ่มธุรกิจของสมาชิกมีความแข็งแกร่งขึ้น
ชี้มีดีลใหม่ๆ เพิ่มขึ้นแน่ เล็งให้กิจกรรมนี้เป็นศูนย์กลางของ
สมาชิก เพื่ออัพเดทสินค้าและบริการในอนาคต


     วิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทอะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า
ปัจจุบันสมาคมฯ โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ริเริ่มโครงการจับ
คู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างธุรกิจรับสร้างบ้านกับ
ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และบริการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมด้านการตลาดให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ให้มีความ
แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชิกด้วยกัน โครงการดังกล่าวได้มีการรวบรวม
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้จัดจำหน่าย รวมถึงผู้ให้บริการด้านต่างๆ
มารวมตัวกัน พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เปิด
โอกาสให้มีการเจรจาทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ตามที่จะตกลงกัน

     ทั้งนี้ กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลทางธุรกิจที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการให้แก่สมาชิก ซึ่งนอกจากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกแล้ว ยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปพร้อมๆ กัน โดยครั้งนี้มีกลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้่าง ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 69 บริษัท จากสมาชิกสมาคมฯ ทั้งหมด 93 บริษัท คิดเป็น 74% ซึ่งครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบริษัทรับสร้างบ้าน ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เหล็ก สี ปูน โครงหลังคา กระเบื้องหลังคา บานประตู หน้าต่าง ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก โดยสัดส่วนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่มาร่วมงานอยุ่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน ทำให้การซื้อขายภายในงานสามารถทำได้คล่องตัวมากขึ้น
 
       "เราต้องการสร้างเวทีกลางให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
และทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งการเริ่มต้นในครั้งนี้ถือว่าประสบความ
สำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเกินความ
คาดหมายที่ได้ตั้งเป้าไว้ ดัีงนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปจึงมี
แนวคิดที่จะขยายรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่ง
ขึ้น"
คุณวิบูล กล่าว

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว คาดว่าน่าจะมีดีลทางธุรกิจเกิดขึ้น
หลายดีล การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องการให้บรรยากาศของ
งานเป็นเหมือนงานแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจไปพร้อมๆ
กัน ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ทั้งบริษัทรับสร้างบ้านกับผู้ผลิต
ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องแล้ว ในอนาคตการจัดกิจกรรมดังกล่าวน่าจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีให้สมาคมฯ สามารถขยายฐานสมาชิกออกไปในวงกว้าง เกิดความหลากหลายในสินค้าและบริการของสมาชิกด้วยกันเอง นำมาซึ่งการซื้อขายภายในกลุ่มสมาชิก ทั้งนี้ ในอนาคตสมาคมฯ คาดว่างานดังกล่าวน่าจะกลายเป็นงานที่มีการอัพเดทนวัตกรรมของสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ และเป็นแหล่งที่รวมสินค้าและบริการที่มีความสมบูรณ์แบบงานหนึ่ง
     ฺที่มา : Construction & Property ฉบับ กันยายน - ตุลาคม 2553ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บ.อะไลฟ์เฮ้าส์ เข้าร่วมในงาน รับสร้างบ้าน Home Builder Focus 2016
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมเปิดงาน "HOME BUILDER FOCUS 2015"
โฮม บิลเดอร์ โฟกัส 2014 รับสร้างบ้านไม่เพียงแค่รับสร้างบ้าน
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมเปิดงาน "HOME BUILDER FOCUS 2014"
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมเปิดงาน "HOME BUILDER EXPO 2013"
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมงานทำบุญที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน 2013 article
คุณวิบูล ร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน 2012
ตัวแทนจาก นิตยสารโกลบอล บิสซิเนส เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด article
ตัวแทนจาก หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ แก่คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด article
ตัวแทนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด article
ตัวแทนจาก ธนาคารกรุงเทพ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน article
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด article
คุณในบูญ พรวศิน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร D&D มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ article
เคาะแล้ว "ราคากลางซ่อมบ้าน" จับตาเทรนบ้าน หลังน้ำท่วม article
เลือกตั้งนายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านชุดใหม่ วาระปี 2555-2556 article
สมาคมธูรกิจรับสร้างบ้าน จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ร่วมประชุม 5 หน่วยงาน กับ สคบ. จัดทำราคากลางการซ่อมแซมบ้านจากปัญหาอุทกภัย article
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมสนทนาในรายการโต๊ะข่าว สคบ. article
ประมวลภาพผู้โชคดีในงาน "รับสร้างบ้าน 2011" article
งานรับสร้างบ้าน 2011 สรุปโกยยอด 2,900 ล้านบาท ถล่มทลายเกินคาด บ้าน 2.5 – 5 ล้าน ได้รับความนิยมสูงสุด article
มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการสร้างบ้านด้วย...รอยยิ้ม article
ภาพบรรยากาศ งานรับสร้างบ้าน 2011- 4G HOME article
สมาคมเปิดงานรับสร้างบ้าน 2011 article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดงานแถลงข่าวงานรับสร้างบ้าน 2011 article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้จัดงานทำบุญครบรอบ 7 ปี article
กระทรวงพลังงาน มอบรางวัลฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน article
สมาคมรับสร้างบ้าน จัดสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ Decoding Cost: ถอดรหัสสกัดต้นทุนแพง article
อยากได้บ้านจะสร้างหรือจะซื้อ article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มอบแบบบ้าน 30 แบบในโครงการสร้างบ้าน..ด้วยรอยยิ้ม article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ article
โปรโมชั่นพิเศษจากอะไลฟ์เฮ้าส์ article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มอบรางวัลรถยนต์นิสสันมาร์ชให้แก่ผู้โชคดี article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มอบแบบบ้านโครงการ สร้างบ้านด้วย...รอยยิ้ม article
ภาพบรรยากาศงาน “รับสร้างบ้าน Focus 2011” article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดสัมมนาเรื่องคุณภาพมาตรฐานที่สากลยอมรับ (ISO) article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดสัมมนาเรื่องการจดลิขสิทธิ์แบบบ้าน article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดโครงการ MATCHING จับคู่ทางธุรกิจ article
ธนาคารกสิกรไทยเข้าพบนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อหารือด้านการพัฒนาบริการ Home Virtual Expert article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมเสวนา โดย คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมฯ article
สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย article
รับสร้างบ้านเร่งยกระดับมาตรฐาน รุกตั้งศูนย์ข้อมูลฯ เน้นการพัฒนาด้านข้อมูลและงานวิจัย article
นานาทรรศนะ ร่วมฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วย Big Idea article
สมาคมฯ รับสร้างบ้านชี้ดอกเบี้ยขึ้นไม่กระทบธุรกิจ
รับสร้างบ้าน 2010 คว้า 2,200 ล้าน บ้าน 2.5-5 ล้าน ฮ๊อต!!
'Trend & Beyond' Marketing ปิดยอด 'จอมยุทธ์' รับสร้างบ้าน 2010
เทรนด์สร้างบ้านใหม่เลขที่เดิม 3 ชั้นมาแรง – ที่ดินมูลค่าเพิ่ม
Matching อีกก้าวย่างของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน 2010 โอกาสทองช้อปของถูก
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล HBA Bowling Contest 2010
ภาพบรรยากาศภายในงาน "รับสร้างบ้าน 2010 - Trend & Beyond" article
บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด เข้าร่วมออกบูธ ในงาน รับสร้างบ้าน 2010 article
โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลดสูงสุด 5% จากอะไลฟ์เฮ้าส์
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สวัสดีปีใหม่ 2553 กองบรรณาธิการข่าวอสังหาฯ article
บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด เข้าร่วมออกบูธ ในงาน Home Builder Focus 2009
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เดินทางดูงาน ที่ เมืองดูไบ ... articledot
รวมเว็บธนาคารที่สนับสนุน
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
Newsletter

dot


sahasutha
บริษัท เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านสามชั้น
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด (Alive-House Co.,Ltd)<
ที่อยู่ :  เลขที่ 274/5-7 ซอยลาดพร้าว122 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2542-2955-6 แฟกซ์. 0-2542-2236