ReadyPlanet.com
dot dot
รับสร้างบ้านเร่งยกระดับมาตรฐาน รุกตั้งศูนย์ข้อมูลฯ เน้นการพัฒนาด้านข้อมูลและงานวิจัย article
รับสร้างบ้านเร่งยกระดับมาตรฐาน
รุกตั้งศูนย์ข้อมูลฯ เน้นการพัฒนาด้านข้อมูลและงานวิจัย
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านชู 3 กลยุทธ์หลัก เร่งยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้าน ตั้งศูนย์ข้อมูลธุรกิจรับสร้างบ้าน หวังสร้างเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสาร และเจาะลึกงานวิจัยผู้บริโภค เล็งผลช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทรับสร้างบ้านให้เพิ่มขึ้น พร้อมเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากิจกรรมร่วมกัน เร่งพัฒนาศักยภาพสมาชิกผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) คาดการณ์ตลาดรับสร้างบ้านปี 2553 เติบโต 5%
      นายวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สหสุธา จำกัด ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยถึงนโยบายการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2554 โดยจะมุ่งยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพในธุรกิจรับสร้างบ้านอย่างเข้มข้นมากขึ้น ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ
 
      1.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Information Center) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจรับสร้างบ้าน รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล่าสุดสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่จะเข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูลและให้คำปรึกษาในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน คาดว่าจะสามารถจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดังกล่าว ได้ในช่วงต้นปี 2554 ทั้งนี้นอกจากศูนย์ข้อมูลสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับสร้างบ้านแล้ว ยังจะจัดทำวิจัยหัวข้อต่างๆ อย่างจริงจัง อาทิ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ การวิจัยด้านการพัฒนาตลาดรับสร้างบ้าน ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกต่อไป อีกทั้งยังจะโฟกัสที่การจัดสัมมนาทางวิชาการ ทั้งในส่วนของการให้ข้อมูลในเชิงธุรกิจกับผู้ประกอบการในวงการ รวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเพิ่มขึ้นด้วย

      2. การพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากในปัจจุบัน สมาคมฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้ได้รับเชิญและเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจรับสร้างบ้าน ดังนั้นในปี 2554 สมาคมฯ จึงตั้งเป้าที่จะสานต่อเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดทำโครงการบ้านยิ้มร่วมกับ สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสมาคมฯ จะมอบแบบบ้านให้กับ กทม. เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนผู้สนใจทำการปลูกสร้างบ้าน คาดว่าโครงการความร่วมมือดังกล่าวจะเริ่มต้นได้ในช่วงไตรมาส 1/2554 นอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือที่อยู่ระหว่างการเจรจาอีกหลายส่วน ที่จะสานต่อ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูล การนำเสนอแนวทางและการพัฒนาตลาดที่อยู่อาศัย ฯลฯ
      3. การเร่งพัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้แข็งแกร่ง ทั้งในเชิงวิชาชีพ และเชิงของธุรกิจ ผ่านการจัดฝึกอบรม และสัมมนาในหัวข้อต่างๆ รวมถึงการสานต่อกิจกรรม การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ให้มีขนาดของกลุ่มที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้น และมีความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาร่วมมากขึ้น โดยในส่วนของโครงการจับคู่ทางธุรกิจนั้นในปี 2554 คาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มดีลทางธุรกิจได้มากกว่าในปีที่ผ่านมา

      “ทั้ง 3 เรื่องถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับของธุรกิจรับสร้างบ้านให้มีความเป็นมืออาชีพ และได้รับการยอมรับจากทั้งผู้ประกอบการด้วยกันเองและผู้บริโภค โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับสร้างบ้านโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ขณะเดียวกัน ศูนย์ข้อมูลของรายังให้ความสำคัญกับการทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยเพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด” นายวิบูล กล่าว

      นายวิบูล กล่าวต่อไปว่า สำหรับในส่วนของภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านปี 2553 นั้น ในช่วงไตรมาส 2 ธุรกิจรับสร้างบ้านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพฯ พอสมควร แต่ตัวเลขการปลูกสร้างบ้านยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2553 ตัวเลขการปลูกสร้างบ้านยังมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งจากข้อมูลของฝ่ายวิชาการของสมาคมฯ คาดว่า มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจรับสร้างบ้านในปี 2553 น่าจะมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 11,500 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นจากปี 2554 อยู่ประมาณ 5% ขณะที่ในปี 2554 ทางสมาคมฯ ยังตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ประมาณ 5-10%
     ฺที่มา : หนังสือพิมพ์ Global Business ฉบับวันที่ 20 พ.ย. - 4 ธ.ค. 53ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บ.อะไลฟ์เฮ้าส์ เข้าร่วมในงาน รับสร้างบ้าน Home Builder Focus 2016
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมเปิดงาน "HOME BUILDER FOCUS 2015"
โฮม บิลเดอร์ โฟกัส 2014 รับสร้างบ้านไม่เพียงแค่รับสร้างบ้าน
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมเปิดงาน "HOME BUILDER FOCUS 2014"
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมเปิดงาน "HOME BUILDER EXPO 2013"
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมงานทำบุญที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน 2013 article
คุณวิบูล ร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน 2012
ตัวแทนจาก นิตยสารโกลบอล บิสซิเนส เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด article
ตัวแทนจาก หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ แก่คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด article
ตัวแทนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด article
ตัวแทนจาก ธนาคารกรุงเทพ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน article
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด article
คุณในบูญ พรวศิน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร D&D มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ article
เคาะแล้ว "ราคากลางซ่อมบ้าน" จับตาเทรนบ้าน หลังน้ำท่วม article
เลือกตั้งนายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านชุดใหม่ วาระปี 2555-2556 article
สมาคมธูรกิจรับสร้างบ้าน จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ร่วมประชุม 5 หน่วยงาน กับ สคบ. จัดทำราคากลางการซ่อมแซมบ้านจากปัญหาอุทกภัย article
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมสนทนาในรายการโต๊ะข่าว สคบ. article
ประมวลภาพผู้โชคดีในงาน "รับสร้างบ้าน 2011" article
งานรับสร้างบ้าน 2011 สรุปโกยยอด 2,900 ล้านบาท ถล่มทลายเกินคาด บ้าน 2.5 – 5 ล้าน ได้รับความนิยมสูงสุด article
มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการสร้างบ้านด้วย...รอยยิ้ม article
ภาพบรรยากาศ งานรับสร้างบ้าน 2011- 4G HOME article
สมาคมเปิดงานรับสร้างบ้าน 2011 article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดงานแถลงข่าวงานรับสร้างบ้าน 2011 article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้จัดงานทำบุญครบรอบ 7 ปี article
กระทรวงพลังงาน มอบรางวัลฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน article
สมาคมรับสร้างบ้าน จัดสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ Decoding Cost: ถอดรหัสสกัดต้นทุนแพง article
อยากได้บ้านจะสร้างหรือจะซื้อ article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มอบแบบบ้าน 30 แบบในโครงการสร้างบ้าน..ด้วยรอยยิ้ม article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ article
โปรโมชั่นพิเศษจากอะไลฟ์เฮ้าส์ article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มอบรางวัลรถยนต์นิสสันมาร์ชให้แก่ผู้โชคดี article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มอบแบบบ้านโครงการ สร้างบ้านด้วย...รอยยิ้ม article
ภาพบรรยากาศงาน “รับสร้างบ้าน Focus 2011” article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดสัมมนาเรื่องคุณภาพมาตรฐานที่สากลยอมรับ (ISO) article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดสัมมนาเรื่องการจดลิขสิทธิ์แบบบ้าน article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดโครงการ MATCHING จับคู่ทางธุรกิจ article
ธนาคารกสิกรไทยเข้าพบนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อหารือด้านการพัฒนาบริการ Home Virtual Expert article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมเสวนา โดย คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมฯ article
สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย article
นานาทรรศนะ ร่วมฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วย Big Idea article
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดกิจกรรม "จับคู่ทางธุรกิจ" ดึง 69 บริษัทสมาชิกสมาคมเปิดโมเดลธุรกิจใหม่
สมาคมฯ รับสร้างบ้านชี้ดอกเบี้ยขึ้นไม่กระทบธุรกิจ
รับสร้างบ้าน 2010 คว้า 2,200 ล้าน บ้าน 2.5-5 ล้าน ฮ๊อต!!
'Trend & Beyond' Marketing ปิดยอด 'จอมยุทธ์' รับสร้างบ้าน 2010
เทรนด์สร้างบ้านใหม่เลขที่เดิม 3 ชั้นมาแรง – ที่ดินมูลค่าเพิ่ม
Matching อีกก้าวย่างของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน 2010 โอกาสทองช้อปของถูก
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล HBA Bowling Contest 2010
ภาพบรรยากาศภายในงาน "รับสร้างบ้าน 2010 - Trend & Beyond" article
บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด เข้าร่วมออกบูธ ในงาน รับสร้างบ้าน 2010 article
โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลดสูงสุด 5% จากอะไลฟ์เฮ้าส์
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สวัสดีปีใหม่ 2553 กองบรรณาธิการข่าวอสังหาฯ article
บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด เข้าร่วมออกบูธ ในงาน Home Builder Focus 2009
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เดินทางดูงาน ที่ เมืองดูไบ ... articledot
รวมเว็บธนาคารที่สนับสนุน
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
Newsletter

dot


sahasutha
บริษัท เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านสามชั้น
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด (Alive-House Co.,Ltd)<
ที่อยู่ :  เลขที่ 274/5-7 ซอยลาดพร้าว122 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2542-2955-6 แฟกซ์. 0-2542-2236